Ako nakupovať?

 1. Prihláste sa, ak ešte nemáte účet, zaregistrujte sa
 2. Vyberte si značku bicykla z Katalógu (naľavo)
 3. Vyberte si typ bicykla (podskupina danej značky)
 4. Vyberte si bicykel zo zoznamu a kliknite na jeho obrázok, alebo názov
 5. Ak sú na výber možnosti parametrov daného bicykla (farba, veľkosť) vyberte si
 6. Zadajte počet kusov a kliknite na Pridať do košíka
 7. Ak už ste si vybrali všetky bicykle, kliknite na ikonu Košíka na hornej lište
 8. Skontrolujte si obsah košíka a kliknite na Objednať
 9. Zvoľte spôsob platby a doručenia, ak sa adresa doručenia líši od tej v profile, vyplňte ju
 10. Kliknite na Ďalej
 11. Skontrolujte kompletnú objednávku a kliknite na Dokončiť
 12. Objednávke bude priradené číslo, pod ktorým si ju môžete znova nájsť vo svojom Profile.
 13. Ak ste ako spôsob platby zvolili platbu prevodom na účet, v dokončenej objednávke uvidíte aj číslo účtu, na ktorý máte peniaze odoslať a variabilný symbol, ktorý uvediete pri transakcii
 14. Dokončenú objednávku si môžete vytlačiť kliknutím na Tlačiť
Používaním stránok prevádzkovateľa Ing.Ivan Mačík - VELOMET
súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.